The 4 Seasons Spring I Allegro Capella Istropolitana Stephen Gunzenhauser Takako Nishizaki