Princess Mononoke With Vocal Joe Hisaishi Yoshikazu Mera